×
Kết quả thí sinh
Thông tin thí sinh
  • Số báo danh: 1
  • Họ tên: THÍ SINH SỐ 1
  • Ngày sinh: 01/01/2000
  • Địa chỉ: Việt Nam
  • Số CMT: 01010101010101
Hạng GPLX: B1
Kết quả
  • Số câu trả lời đúng : 3
  • Số câu trả lời sai : 0
  • Số câu chưa trả lời : 0
Kết quả: Đạt
Menu
Close

Chọn Xe

Xe 06h00 - 07h00 07h00 - 08h00 08h00 - 09h00 09h00 - 10h00 10h00 - 11h00 11h00 - 12h00
Không có dữ liệu

Hóa đơn

Tên xe
Từ
Đến
Giá
xoá
Xe 26
27-11-2020 06:00:00
27-11-2020 07:00:00
350,000

Cảnh báo!

- Hiện tại hệ thống chỉ chấp nhận thanh toán bằng mã thanh toán.

- Bạn phải điền mã thanh toán vào trường mã thanh toán.

- Nếu chưa có mã thanh toán, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn tại link.

- Hotline: 0888.888.888

Thông tin thanh toán

urlĐăng ký