×
Kết quả thí sinh
Thông tin thí sinh
 • Số báo danh: 1
 • Họ tên: THÍ SINH SỐ 1
 • Ngày sinh: 01/01/2000
 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Số CMT: 01010101010101
Hạng GPLX: B1
Kết quả
 • Số câu trả lời đúng : 3
 • Số câu trả lời sai : 0
 • Số câu chưa trả lời : 0
Kết quả: Đạt
Menu
Close

Giới Thiệu

TẦM NHÌN:

Phát triển mạng lưới đội ngũ giáo viên đào tạo kỹ năng thực hành lái xe rộng khắp cả nước. Phụng sự khách hàng liên tục, hiệu quả; mang đến niềm vui, giúp khách hàng làm chủ phương tiện, nắm vững Luật GTĐB để tham gia giao thông văn minh, an toàn cùng tiến tới thành công.

 

SỨ MỆNH:

 • Trở thành cơ sở đào tạo kỹ năng dạy nghề được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàngnhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ dạy nghề hiện đại, đa dạng dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
 • Tạo dựng cho cán bộ, giáo viên một môi trường làm việc tốt nhấtvới nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
 • Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dàithông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

“Văn hóa tổ chức” được xây dựng dựa trên 5 Giá trị cốt lõi đã tạo nên sức mạnh của Trung tâm thầy Tuyên Trần và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tổ chức, mang lại thành công cho khách hàng.

 1. Khách hàng là trọng tâm

  “ Chúng ta chỉ thành công khi khách hàng có đủ kỹ năng và an toàn.”

  Trung tâm luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng trong mọi suy nghĩ, hành động để mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi bảo vệ lợi ích khách hàng thông qua việc luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Đổi mới và sáng tạo

  “Để luôn dẫn đầu”

  Toàn thể cán bộ giáo viên luôn sẵn sàng đón nhận và dẫn dắt sự thay đổi hướng đến cách làm mới tạo ra kết quả mới, cách làm đột phá tạo ra kết quả vượt trội.

  3. Hợp tác vì mục tiêu chung

  “Tạo nên sức mạnh tập thể để cùng tổ chức phát triển bền vững & thành công vượt trội”

  Sức mạnh của Trung tâm thầy Tuyên Trần được tạo ra từ một tập thể với nền tảng là những thống nhất trong suy nghĩ, trong hành động.

  4. Phát triển bản thân

  “Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng với tổ chức”

  Tại Trung tâm thầy Tuyên Trần, các Cán bộ giáo viên luôn chủ động học hỏi, nâng cao năng lực và luôn đặt mục tiêu cao để phát triển bản thân, cũng như đồng hành cùng sự phát triển của tổ chức. Đồng thời, tổ chức cũng cam kết tạo điều kiện và cơ hội phát triển cho mỗi cá nhân.

  5. Làm việc hiệu quả

  “Để mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp”

  Với mục tiêu “Mọi hành động đều hướng tới kết quả cụ thể, rõ ràng”, chúng tôi luôn làm việc có kế hoạch và kỷ luật thực thi, đảm bảo phân bổ và tối ưu hoá nguồn lực.

 

urlĐăng ký