×
Kết quả thí sinh
Thông tin thí sinh
 • Số báo danh: 1
 • Họ tên: THÍ SINH SỐ 1
 • Ngày sinh: 01/01/2000
 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Số CMT: 01010101010101
Hạng GPLX: B1
Kết quả
 • Số câu trả lời đúng : 3
 • Số câu trả lời sai : 0
 • Số câu chưa trả lời : 0
Kết quả: Đạt
Menu
Close
 • Địa chỉ : Trường ĐH Thành Đô, Kim Chung, Hoài Đức HN
 • Phone : 091.194.2222 - 088.683.6262
 • Email : thibanglaixeoto.edu@gmail.com
 • Giờ mở cửa : 9:00 am – 6:00pm hằng ngày

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN CHO CHÚNG TÔI

urlĐăng ký