×
Kết quả thí sinh
Thông tin thí sinh
 • Số báo danh: 1
 • Họ tên: THÍ SINH SỐ 1
 • Ngày sinh: 01/01/2000
 • Địa chỉ: Việt Nam
 • Số CMT: 01010101010101
Hạng GPLX: B1
Kết quả
 • Số câu trả lời đúng : 3
 • Số câu trả lời sai : 0
 • Số câu chưa trả lời : 0
Kết quả: Đạt
Menu
Close

Thi bằng A1

BỘ ĐỀ THI BẰNG LÁI XE MÁY A1 2021

Đề số 01, Đề số 02, Đề số 03, Đề số 04, Đề số 05, Đề số 06, Đề số 07, Đề số 08, 20 Câu điểm liệt – Thi bằng A1

Cấu trúc đề thi mới: áp dụng từ 01/08/2020

 • Thời gian làm bài: 19 phút.
 • Mỗi câu hỏi trong đề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và chỉ có 01 ý trả lời đúng nhất.
 • Trong số các câu hỏi, có 01 câu trả lời sai (câu hỏi điểm liệt) sẽ bị truất quyền sát hạch.
 • Các câu còn lại, mỗi câu tính 01 điểm.
 • Kết thúc bài thi, thí sinh đạt 21/25 điểm trở lên và không sai câu hỏi điểm liệt là đạt.

Lưu ý: Khi trả lời đúng tất cả các câu hỏi trong 8 đề thi thử bằng lái xe máy A1 online này, có nghĩa là bạn đã trả lời đúng và đầy đủ 200 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 năm 2021.

urlĐăng ký